kwaliteitshuis-fysiotherapeut-2-lr.jpg
11 januari 2023

Meer over het register van KRF NL

KRF NL is hét kwaliteitsregister van alle fysiotherapeuten in Nederland.

Het register

Het kwaliteitsregister KRF NL bestaat uit een verplicht Basisregister Algemeen Fysiotherapeut, acht deelregisters en twee aantekeningenregisters.

Voor 2023 zijn de registerbijdragen voor KRF NL als volgt vastgesteld (ingangsdatum 1 februari 2023):

€ 252,10 registerbijdrage voor inschrijving in de regeling KRF NL
€   60,- registerbijdrage voor inschrijving per deelregister
€   60,- registerbijdrage voor inschrijving per aantekeningenregister

De tarieven zijn per jaar, inclusief BTW, doch exclusief deelname aan de klachtenregeling, intervisie, IOF en peer review.

Registers

Verplicht Basisregister Algemeen Fysiotherapeut
Een fysiotherapeut die zich inschrijft in KRF NL, registreert zich in de eerste plaats in het Basisregister Algemeen Fysiotherapeut. Dit Basisregister is voorwaardelijk voor alle fysiotherapeuten in KRF NL, ongeacht of zij daarnaast ingeschreven (willen) staan in een Deel- en/of Aantekeningenregister.

Acht Deelregisters 
Deelregisters zijn ingesteld door Beroepsinhoudelijke verenigingen. Een Deelregister geeft een fysiotherapeut die voldoet aan de specifieke deskundigheidseisen van de Beroepsinhoudelijke vereniging de gelegenheid zich te laten registreren als verbijzonderd fysiotherapeut. Dit zijn de Deelregisters:

 • Geriatrie Fysiotherapeut
 • Kinder Fysiotherapeut
 • Sport Fysiotherapeut
 • Manueeltherapeut
 • Bekken Fysiotherapeut
 • Psychosomatisch Fysiotherapeut
 • Orofaciaal Fysiotherapeut
 • Oncologie Fysiotherapeut

Twee Aantekeningenregisters 
Aantekeningenregisters zijn ingesteld door Beroepsinhoudelijke verenigingen en betreffen het domein van de oedeemfysiotherapeut en arbeidsfysiotherapeut. Een Aantekeningenregister geeft een fysiotherapeut die voldoet aan de specifieke deskundigheidseisen van de Beroepsinhoudelijke vereniging de gelegenheid zich te laten registreren als fysiotherapeut met aantekening.

 • Oedeem Fysiotherapeut
 • Arbeidsfysiotherapeut
Punten en punteneis

KRF NL bestaat uit twee delen: het Vakinhoudelijk Deel en het Beroepsgerelateerd Deel. Voor elk deel behaalt u punten.

1. Het vakinhoudelijk Deel
Het Vakinhoudelijk Deel maakt deel uit van zowel het Basisregister Algemeen Fysiotherapeut als van de Deel- en Aantekeningenregisters. Voor het Vakinhoudelijk Deel tellen alleen vakinhoudelijk geaccrediteerde (scholings)punten mee. 

2. Beroepsgerelateerd Deel
Het Beroepsgerelateerd Deel biedt geregistreerde fysiotherapeuten de mogelijkheid zich in brede zin te ontwikkelen door deelname aan:

 • Beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie KRF NL.
 • Scholingsactiviteiten geaccrediteerd door andere beroepsorganisaties
 • Scholingsactiviteiten geplaatst op de lijst met veel voorkomende activiteiten
 • Overige activiteiten die een aantoonbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van tenminste één van de fysiotherapeutische competenties o.b.v. zelfwaardering.
Waarom zie ik mijn accreditatiepunten niet in MijnKNGF?

De reden waarom de accreditatiepunten (nog) niet zichtbaar zijn, is omdat de accreditatiepunten zijn toegekend in PE online. Onze administratie (registeradministratie) gaat over naar PE online, echter heeft deze migratie helaas meer tijd nodig dan aanvankelijk was voorzien. De accreditatiepunten worden voor jou zichtbaar op het moment dat wij helemaal over zijn naar PE online.

U kunt er eventueel voor kiezen om tot die tijd de accreditatiepunten zelf nog aan te vragen via mijnkngf.nl met bijbehorend deelnamecertificaat. Zodra wij deze aanvraag goedkeuren zijn de accreditatiepunten voor jou zichtbaar via mijnkngf.nl.

Na inloggen via www.mijnkngf.nl kunt u via de oranje button Punten toevoegen de aanvraag indienen.

Registratie wijzigen of opzeggen

Wilt u uw registratie in KRF NL opzeggen of u opgeven voor een deel- of aantekeningenregister? Wijzigen kan op MijnKNGF.nl. Ga naar MijnKNGF.nl en wijzig uw registratie.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met de registeradministratie via [email protected] of bel 033-467 29 29.