kngf_beeld16-1250x938-def.jpg
30 januari 2024

FAQ

Vragen en antwoorden over het Individueel Register Fysiotherapie

Wat is het doel van het Individueel Register Fysiotherapie?
Het Individueel Register Fysiotherapie heeft als doel om continu de kwaliteit en professionele ontwikkeling van fysiotherapeuten te bevorderen. Binnen het Kwaliteitshuis Fysiotherapie worden in de toekomst de 2 bestaande individuele registraties (SKF en KRF NL) ondergebracht. 

Wat is het beleid voor fysiotherapeuten die nu in twee registers vermeld staan? Dus in KRF NL en Keurmerk?
Fysiotherapeuten kunnen zelf kiezen met welke individuele registratie ze doorgaan. Je hoeft niet in beide individuele registers te blijven en dus ook geen dubbele kosten te betalen. Let op! Reeds behaalde punten kunnen niet overgezet worden naar een andere individuele regeling. 

Ik ben zowel ingeschreven in het KRF NL als in het Keurmerk als individuele deelnemer. Mijn praktijk is ook Keurmerk deelnemer. Moet ik iets veranderen? 
Nee. Alles gaat vanzelf goed. Je mag echter wel iets veranderen. Je kunt één van beide registraties opzeggen. Je kiest zelf welke individuele registratie je wilt continueren. Punten die je hebt behaald in het opzegde register kunnen niet worden overgezet. Let op: meer informatie over de consequenties lees je in de vraag hieronder.

Als je ervoor kiest om de individuele registratie bij het Keurmerk (SKF) op te zeggen zul je, omdat je praktijk een Keurmerk praktijk is, nog wel moeten voldoen aan de eisen die daarvoor gelden.

Wat zijn de consequenties wanneer ik overstap van de KRF NL-regeling naar de SKF-regeling?
Wanneer je in de KRF NL regeling staat geregistreerd, betekent dat dat je daarin kunt blijven tot de herregistratie datum, te weten tot 31 december 2024.
In verband met de door het College KRF NL genomen Covid-19 maatregel, zijn 96 punten voldoende voor je herregistratie. Tevens is het bij de KRF NL-regeling mogelijk na herregistratie 10 punten overschot mee te nemen naar een volgende registratie.
Wanneer je overstapt naar de SKF-regeling, kun je geen punten meenemen en start je registratie op het moment van registratie in de SKF-regeling op 0. Je start dan een nieuwe periode van vijf jaar.

Ik wil mijn KRF NL registratie opzeggen. Kan dat?
Voor 30 november van het lopende kalenderjaar kun je via PE-online jouw registratie in KRF NL beëindigen. Kom je er niet uit, mail dan naar Register Kwaliteitshuis Fysiotherapie [email protected]

Ik wil mijn individuele registratie bij Keurmerk opzeggen. Kan dat?
Ja, indien je nu dubbel geregistreerd bent (bij Keurmerk en in KRF NL) dan kan je individuele registratie bij Keurmerk worden opgezegd aan het einde van je 1-jaars registratieperiode. Deze datum is per persoon verschillend.

De monitoring op de volledigheid van je portfolio wordt bij het beëindigen van de registratie bij Keurmerk voor de nieuwe periode gekoppeld aan je registratie in KRF NL.

Ik heb mij uitgeschreven uit KRF NL. Ben ik dan nog vindbaar op defysiotherapeut.com?
Fysiotherapeuten die ingeschreven staan in KRF NL zijn voor patiënten en verwijzers vindbaar op de website defysiotherapeut.com. Bij uitschrijving uit KRF NL komt dit automatisch te vervallen.

Zijn er extra kosten waar ik rekening mee moet houden indien ik kies voor registratie in KRF NL?
Als je werkzaam bent in een Keurmerk-praktijk (vanaf 1 januari 2022 label Keurmerk), dien je wel te blijven voldoen aan de daarbij horende aanvullende individuele eisen. Dit betekent dat je moet deelnemen aan peer review activiteiten. Hieraan zijn extra kosten verbonden. 
Onderstaand overzicht geeft je inzage in de extra kosten. Voor de volledigheid nemen we vooruitlopend op het besluit om intervisie en mogelijk ook IOF onder voorwaarden te erkennen als peer review activiteit, ook die kosten mee in het overzicht.

Keuze individuele registratie

Kosten

IOF

IOF - KNGF Compleet-lidmaatschap

Intervisie met modules (5-8 deelnemers) 

Peerreview

KRF registratie 2023 (€252,10)

+ €150

= €402,10

 

+ €125

= €377,10

+ €100

= €352,10

KRF registratie 2024 (€270) 

+ €160,50

= €430,50

+ € 21,40

= €291,40

Op te vragen bij intervisiecoach

+ €100 of 

+ €121

SKF registratie

(€275) 

+ €160,50

= €435,50

 

 

+ 0

= €275

*Er is nog geen formeel besluit genomen over de erkenning van deze activiteiten als peer review activiteit conform de Keurmerk-eisen

De verzekeraar verplicht mij om ook als individuele therapeut bij het Keurmerk aangesloten te zijn. Moet ik dat doen?
In principe niet. Als individuele therapeut kun je kiezen de individuele regeling van KRF NL of die van het Keurmerk (SKF) te volgen. Je praktijk kan in beide gevallen aan de voorwaarden voor een Keurmerk praktijk voldoen. Wij bepalen echter niet wat een verzekeraar in haar contract met je opneemt. Mocht je op grond van een overeenkomst met een zorgverzekeraar veronderstellen dat je als individuele therapeut wel verplicht moet overstappen naar het Keurmerk dan denken we met je mee. We ontvangen dan graag je specifieke vraag en de bepaling in het contract dat je met de verzekeraar heeft.

Voor 1 april 2023 was ik al geregistreerd in KRF NL, maar ik heb nog geen account in PE-online. Hoe krijg ik toegang tot PE-online?
De gegevens over jouw registratie zijn begin april 2023 verhuisd naar het nieuwe systeem PE-online. Je account is al bekend in PE-online, alleen moet je het zelf nog activeren en een wachtwoord instellen. Hiervoor heb je begin april 2023 een mail ontvangen met activatielink. In een video leggen we uit je je account kunt activeren. Bekijk de video >

Hoe kan ik mij registreren in KRF NL? 
Dit doe je via PE-online. PE-online is het registersysteem waarin je jouw KRF NL registratie beheert. Je kan hier onder andere (her)registeren, je puntenoverzicht bekijken en activiteiten toevoegen. Kijk voor meer informatie bij PE-online 

Wanneer ontvang ik mijn factuur?
De jaarfacturatie voor 2024 wordt zoals gebruikelijk in januari verstuurd.

Als je je gedurende het jaar registreert in KRF NL of voor een deel- of aantekeningenregister, dan krijg je aan het begin van de volgende maand je factuur voor het restant van het registratiejaar (naar rato).

Waar staat mijn factuur? 
Je kunt deze factuur vinden in jouw persoonlijke PE-online account onder Betalingen.

Het rekeningnummer is van de Deutsche Bank, klopt dat? 
De KRF NL registratiekosten worden via het nieuwe online administratiesysteem PE-online gefactureerd. Het klopt dat je het bedrag moet overmaken op een rekening van de Deutsche bank. CM.com is de payment-provider van PE-online en zij incasseren voor het KNGF de KRF NL registratiekosten. Zij zijn aangesloten bij de Deutsche Bank. Deze bank heeft een Nederlands IBAN-nummer waarin inderdaad ‘DEUT’ staat. Het kan ook zijn dat je een afwijkend bankrekeningnummer van de Deutsche Bank ziet staan, dit heeft te maken met het feit dat de betaling eerst op een tussenrekening van de payment-provider terecht komt.
 
Betaling in termijnen/betalingsregeling/automatische incasso
De factuur van de jaarlijkse KRF NL registratiekosten kan alleen per jaar betaald worden, niet in termijnen. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het in PE-online niet mogelijk om een betalingsregeling met ons te treffen. Automatische incasso is met deze overgang ook komen te vervallen.
 
Afwijkend factuuradres
Een afwijkend factuuradres is niet mogelijk, de factuur wordt digitaal verstuurd naar het opgegeven mailadres in PE-online. Jij ontvangt vanuit PE-online een mail over jouw factuur. De factuur kan je gelijk vanuit de mail betalen. Ook vind je de factuur in jouw persoonlijke PE-online account onder betalingen. Het is van groot belang om de betalingsinstructies op de factuur op te volgen. Als het betalingskenmerk niet correct is ingevuld of ontbreekt kunnen wij jouw betaling niet aan jou koppelen. Indien gewenst kan je de factuur downloaden of printen en dan bij jouw werkgever declareren.

Kan de factuur naar mijn werkgever gestuurd worden?
De factuur wordt naar het factuuradres gestuurd zoals je dit hebt opgegeven in PE-online.

Waar zie ik mijn accreditatiepunten voor KRF NL?
De punten worden in PE-online automatisch toegekend aan het register/de registers waarvoor de scholing geaccrediteerd is. Schuiven met punten/verdelen van punten is daarom niet meer nodig en ook niet mogelijk. In MijnKNGF konden punten ook alleen verplaatst worden als de scholing ook was geaccrediteerd voor het betreffende register. 

Accreditatie is iets tussen een scholingsaanbieder en de Accreditatiecommissie. De registeradministratie van KRF NL gaat hier niet over. Wanneer scholing niet geaccrediteerd is of alleen bij andere beroepsgroepen kan de scholing alleen ingediend worden voor beroepsgerelateerde punten, omdat deze nooit beoordeeld zijn door de Accreditatiecommissie op vakinhoudelijke eisen. 
  
Jouw puntenoverzicht in PE-online kun je vinden onder: 
Mijn dossier -> (Her)registratie -> Periode inzien (onder de registratieperiode). 
Of kijk bij Mijn dossier -> Totaaloverzicht activiteiten (alle jaren).

Mocht na inloggen blijken dat je toch punten mist in jouw overzicht in PE-online, neem dan contact op met de registeradministratie via [email protected].

Zijn de gegevens van mijn registratie en mijn KNGF-lidmaatschap op dezelfde plek te vinden?
Als individueel fysiotherapeut sta je geregistreerd in het individueel register KRF NL. Daarnaast zijn veel geregistreerden ook lid van het KNGF, de beroepsvereniging. Wij merken regelmatig dat de registratie in het kwaliteitsregister en het KNGF-lidmaatschap door elkaar worden gehaald. Begrijpelijk, want voor beide moet je bij het KNGF zijn. Alleen als je iets wilt regelen of wijzigen, doe je dat in verschillende systemen. Jouw KRF NL registratie beheer je vanaf in PE-online. Je KNGF lidmaatschap beheer je via MijnKNGF. 
 
Waar kan zien voor welk register een scholing geaccrediteerd is?
In PE-online kun je in de nascholingsagenda zoeken op scholingen die geaccrediteerd zijn en voor welk(e) register(s). Je kunt een specifiek register selecteren onder ‘categorie’. De scholing wordt toegekend aan elk register waarvoor de scholing is geaccrediteerd. 
 
Voorbeeld: volg je een scholing van 20 punten en is de scholing geaccrediteerd voor het register Kinderfysiotherapeut én Algemeen Fysiotherapeut, dan worden in beide registers 20 punten toegekend.