Vragen en antwoorden over het Individueel Register Fysiotherapie

Vragen en antwoorden over het Individueel Register Fysiotherapie

 • Wat is het doel van het Individueel Register Fysiotherapie?

  Het Individueel Register Fysiotherapie heeft als doel om continu de kwaliteit en professionele ontwikkeling van fysiotherapeuten te bevorderen. Binnen het Kwaliteitshuis Fysiotherapie worden in de toekomst de 2 bestaande individuele registraties (SKF en KRF NL) ondergebracht. 

 • Wat is het beleid voor fysiotherapeuten die nu in twee registers vermeld staan? Dus in KRF NL en Keurmerk?

  Fysiotherapeuten kunnen zelf kiezen met welke individuele registratie ze doorgaan. Je hoeft niet in beide individuele registers te blijven en dus ook geen dubbele kosten te betalen. Let op! Reeds behaalde punten kunnen niet overgezet worden naar een andere individuele regeling. 

 • Ik ben zowel ingeschreven in het KRF NL als in het Keurmerk als individuele deelnemer. Mijn praktijk is ook Keurmerk deelnemer. Moet ik iets veranderen?

  Nee. Alles gaat vanzelf goed. Je mag echter wel iets veranderen. Je kunt één van beide registraties opzeggen. Je kiest zelf welke individuele registratie je wilt continueren. Punten die je hebt behaald in het opzegde register kunnen niet worden overgezet. Let op: meer informatie over de consequenties lees je in de vraag hieronder.

  Als je ervoor kiest om de individuele registratie bij het Keurmerk (SKF) op te zeggen zul je, omdat je praktijk een Keurmerk praktijk is, nog wel moeten voldoen aan de eisen die daarvoor gelden.

 • Wat zijn de consequenties wanneer ik overstap van de KRF NL-regeling naar de SKF-regeling?

  Wanneer je in de KRF NL regeling staat geregistreerd, betekent dat dat je daarin kunt blijven tot de herregistratie datum, te weten tot 31 december 2024.
  In verband met de door het College KRF NL genomen Covid-19 maatregel, zijn 96 punten voldoende voor je herregistratie. Tevens is het bij de KRF NL-regeling mogelijk na herregistratie 10 punten overschot mee te nemen naar een volgende registratie.
  Wanneer je overstapt naar de SKF-regeling, kun je geen punten meenemen en start je registratie op het moment van registratie in de SKF-regeling op 0. Je start dan een nieuwe periode van vijf jaar.

 • Ik wil mijn KRF NL registratie opzeggen. Kan dat?

  Voor 30 november van het lopende kalenderjaar kun je via PE-online jouw registratie in KRF NL beëindigen. Kom je er niet uit, mail dan naar Register Kwaliteitshuis Fysiotherapie [email protected]

 • Ik wil mijn individuele registratie bij Keurmerk opzeggen. Kan dat?

  Ja, indien je nu dubbel geregistreerd bent (bij Keurmerk en in KRF NL) dan kan je individuele registratie bij Keurmerk worden opgezegd aan het einde van je 1-jaars registratieperiode. Deze datum is per persoon verschillend.

  De monitoring op de volledigheid van je portfolio wordt bij het beëindigen van de registratie bij Keurmerk voor de nieuwe periode gekoppeld aan je registratie in KRF NL.

 • Ik heb mij uitgeschreven uit KRF NL. Ben ik dan nog vindbaar op defysiotherapeut.com?

  Fysiotherapeuten die ingeschreven staan in KRF NL zijn voor patiënten en verwijzers vindbaar op de website defysiotherapeut.com. Bij uitschrijving uit KRF NL komt dit automatisch te vervallen.

 • Zijn er extra kosten waar ik rekening mee moet houden indien ik kies voor registratie in KRF NL?

  Als je werkzaam bent in een Keurmerk-praktijk (vanaf 1 januari 2022 label Keurmerk), dien je wel te blijven voldoen aan de daarbij horende aanvullende individuele eisen. Dit betekent dat je moet deelnemen aan peer review activiteiten. Hieraan zijn extra kosten verbonden. 
  Onderstaand overzicht geeft je inzage in de extra kosten. Voor de volledigheid nemen we vooruitlopend op het besluit om intervisie en mogelijk ook IOF onder voorwaarden te erkennen als peer review activiteit, ook die kosten mee in het overzicht.

  Keuze individuele registratie

  Kosten

  IOF

  IOF - KNGF Compleet-lidmaatschap

  Intervisie met modules (5-8 deelnemers) 

  Peerreview

  KRF registratie 2023 (€252,10)

  + €150

  = €402,10

   

  + €125

  = €377,10

  + €100

  = €352,10

  KRF registratie 2024 (€270) 

  + €160,50

  = €430,50

  + € 21,40

  = €291,40

  Op te vragen bij intervisiecoach

  + €100 of 

  + €121

  SKF registratie

  (€275) 

  + €160,50

  = €435,50

   

   

  + 0

  = €275

  *Er is nog geen formeel besluit genomen over de erkenning van deze activiteiten als peer review activiteit conform de Keurmerk-eisen

 • De verzekeraar verplicht mij om ook als individuele therapeut bij het Keurmerk aangesloten te zijn. Moet ik dat doen?

  In principe niet. Als individuele therapeut kun je kiezen de individuele regeling van KRF NL of die van het Keurmerk (SKF) te volgen. Je praktijk kan in beide gevallen aan de voorwaarden voor een Keurmerk praktijk voldoen. Wij bepalen echter niet wat een verzekeraar in haar contract met je opneemt. Mocht je op grond van een overeenkomst met een zorgverzekeraar veronderstellen dat je als individuele therapeut wel verplicht moet overstappen naar het Keurmerk dan denken we met je mee. We ontvangen dan graag je specifieke vraag en de bepaling in het contract dat je met de verzekeraar heeft.

 • Voor 1 april 2023 was ik al geregistreerd in KRF NL, maar ik heb nog geen account in PE-online. Hoe krijg ik toegang tot PE-online?

  De gegevens over jouw registratie zijn begin april 2023 verhuisd naar het nieuwe systeem PE-online. Je account is al bekend in PE-online, alleen moet je het zelf nog activeren en een wachtwoord instellen. Hiervoor heb je begin april 2023 een mail ontvangen met activatielink. In een video leggen we uit je je account kunt activeren. Bekijk de video >

 • Hoe kan ik mij registreren in KRF NL?

  Dit doe je via PE-online. PE-online is het registersysteem waarin je jouw KRF NL registratie beheert. Je kan hier onder andere (her)registeren, je puntenoverzicht bekijken en activiteiten toevoegen. Kijk voor meer informatie bij PE-online 

 • Accreditatie voor welk register

  De punten worden in PE-online automatisch toegekend aan het register/de registers waarvoor de scholing geaccrediteerd is. Schuiven met punten/verdelen van punten is daarom niet meer nodig en ook niet mogelijk.
  In PE-online kun je in de nascholingsagenda zoeken op scholingen die geaccrediteerd zijn en voor welk(e) register(s). Je kunt een specifiek register selecteren onder ‘PE-categorie’. De scholing wordt toegekend aan elk register waarvoor de scholing is geaccrediteerd.
  Voorbeeld: als een scholing van 20 punten geaccrediteerd is voor het register Kinderfysiotherapeut én Algemeen Fysiotherapeut, dan worden in beide registers 20 punten toegekend.
  Meer informatie, zie Beleidsdocument KRF NL, (hoofdstuk 6).

 • Er ontbreekt een scholingsactiviteit in mijn puntenoverzicht. Wat kan ik doen?

  Als een geaccrediteerde scholingsactiviteit ontbreekt, neem je contact op met de scholingsaanbieder. Ontbreekt er een scholingsactiviteit die niet vooraf is geaccrediteerd? Dan kan je die zelf uploaden via de optie ‘Activiteit Toevoegen’ in PE-online.

 • Registratie in KRF NL versus KNGF-lidmaatschap

  Als individueel fysiotherapeut sta je geregistreerd in het individueel register KRF NL. Daarnaast zijn veel geregistreerden ook lid van het KNGF, de beroepsvereniging. Wij merken regelmatig dat de registratie in het kwaliteitsregister en het KNGF-lidmaatschap door elkaar worden gehaald.
  Jouw KRF NL registratie beheer je in PE-online. Je KNGF-lidmaatschap beheer je via MijnKNGF.

 • Ik ben deelnemer in het individueel register van SKF, maar wil terug naar KRF NL. Waar moet ik aan voldoen?

  De Beroepsinhoudelijke verenigingen van het KNGf (BI’s) hebben het generaal pardon (besluit december 2023) verruimd. Dit betekent dat voor verbijzonderde fysiotherapeuten die van SKF terug willen naar KRF NL de mastereis vervalt als je langer dan twee jaar uit KRF NL uitgeschreven bent geweest en je je nu opnieuw wilt registeren in KRF NL. Vanzelfsprekend moet je wel hebben voldaan aan de herregistratie eisen van SKF.
  Let op! Punten die behaald zijn bij SKF kunnen niet meegenomen worden naar KRF NL.