kngf_beeld14-1250x938-def.jpg
03 juni 2024

Over accreditatie

Fysiotherapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie en werken actief aan de ontwikkeling van hun kwaliteit. Dit doen zij onder meer door het volgen van georganiseerde scholingen, waarbij nieuwe competenties worden verworven (bijscholing) of waarbij reeds verworven competenties worden opgehaald of geactualiseerd (nascholing).

Met de accreditatie van scholingsactiviteiten bevestigen wij aan de geregistreerde fysiotherapeuten dat de scholingsactiviteiten die zij volgen, daadwerkelijk vakinhoudelijk en beroepsgerelateerd zijn en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van fysiotherapeutisch handelen. Hiermee draagt geaccrediteerde scholing bij aan de deskundigheidsbevordering van fysiotherapeuten. Het accreditatieproces wordt uitgevoerd door de Accreditatiecommissie Fysiotherapie. De uitvoering geschiedt op basis van het door de Kwaliteitsraad Fysiotherapie vastgesteld accreditatiebeleid.

Contact met Accreditatiebureau Kwaliteitshuis Fysiotherapie
Scholingsaanbeiders met vragen over het accreditatieproces, zoals het aanvragen van accreditatie voor een scholing: naar onze contact gegevens