22 februari 2024

FAQ

Vragen en antwoorden over accreditatie.

De samenwerking tussen de SKF en het KNGF heeft geresulteerd in één accreditatieportaal voor alle scholingsaanbieders binnen de applicatie PE-online. Met de komst van dit gezamenlijk accreditatiebureau wordt het accreditatieproces vereenvoudigd.

Vanaf 24 oktober 2022 is tevens het nieuwe accreditatiebeleid ingegaan met nieuwe tarieven en standaardvoorwaarden. Het beleid, de tarieven en voorwaarden vindt u hier.

! Let op ! Inhoudelijke wijzigingen accreditatiebeleid - juni 2023

In het accreditatiebeleid zijn inhoudelijke wijzigingen gedaan. Hierdoor zijn de eisen voor scholingsaanbieders gewijzigd. Lees verder 

Met het inwerking treden van het nieuwe accreditatiebeleid met daarbij behorende tarieven en standaardvoorwaarden, komen het voormalige accreditatiebeleid van SKF en KRF NL te vervallen. 

Waarom één gezamenlijk accreditatiebureau?
In de afgelopen jaren heeft u als scholingsaanbieder bij twee organisaties accreditatie moeten aanvragen. Dat is verleden tijd. Alle accreditatie aanvragen kunnen via één systeem onder één beleid met één tarief worden ingediend.

Wat betekent dat voor u als scholingsaanbieder?
Vanaf 24 oktober 2022 vraagt u al uw accreditaties onder één beleid en met één tarief aan via PE-online. 

Wij krijgen vragen van fysiotherapeuten dat hun punten niet zichtbaar zijn bij het KNGF. Hoe zit dit precies?
De reden waarom de accreditatiepunten voor fysiotherapeuten soms (nog) niet zichtbaar zijn, is omdat de accreditatiepunten zijn toegekend in PE-online. Onze administratie (registeradministratie) gaat over naar PE-online, echter heeft deze migratie helaas meer tijd nodig dan aanvankelijk was voorzien. De accreditatiepunten worden pas zichtbaar op het moment dat wij helemaal over zijn naar PE-online.

Wilt u de komende weken presentie invoeren?
U kunt presenties invoeren via de PE-online omgeving van het gezamenlijke accreditatiebureau. U doet dan één invoer voor puntentoekenning in de SKF en KRF NL registers. Als u de presentie al hebt doorgegeven via SKF en KRF dan hoeft u dat niet nogmaals te doen bij het gezamenlijke accreditatiebureau. 

Een nieuwe accreditatie aanvraag starten
Om een scholing te laten accrediteren dient u een aanvraag in via PE-online. Hiervoor heeft u een opleidersaccount nodig. 

  • Heeft u al een opleidersaccount in PE-online? Dan kunt u hier direct starten met uw aanvraag. De handleiding vindt u hier.  
  • Heeft u nog geen opleidersaccount in PE-online? Deze kunt u hier aanvragen. Uw aanvraag wordt door het Accreditatiebureau geautoriseerd. Na autorisatie kunt u hier starten met uw aanvraag. De handleiding vindt u rechts op deze pagina.  

Hoe vraag ik accreditatie aan? 
Voor het aanvragen van accreditatie voor een scholingsactiviteit vult u een (online) vragenlijst in via PE-online. Ook vragen we u een aantal documenten te uploaden. Hierleest u naar welke informatie en documenten wordt gevraagd. Per 1 mei 2023 is het niet meer mogelijk om aanvragen met terugwerkende kracht in te dienen. De overgangsregeling is per 1 mei 2023 niet meer van kracht. U dient uw aanvraag 12 maanden en minimaal 6 weken voor aanvang van de eerste uitvoering in te dienen.

Wat als uw accreditatieaanvraag is afgewezen? 
Het kan voorkomen dat uw accreditatie aanvraag wordt afgewezen. Als u het daar niet mee eens bent kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de secretaris Accreditatie. Dat kan via [email protected] onder vermelding van het ID-nummer van uw scholing. Via PE-online kunt u vervolgens aanvullende informatie of bijlagen aanleveren. De Accreditatiecommissie zal dan een herbeoordeling van uw aanvraag doen. Hiervan ontvangt u binnen acht weken na de ontvangstbevestiging de uitslag. Het is mogelijk dat de Accreditatiecommissie langer nodig heeft. Daarvan wordt u tijdig in kennis gesteld. 

Mocht de Accreditatiecommissie uw aanvraag na een herbeoordeling wederom afwijzen dan heeft u de mogelijkheid een beroepsschrift in te dienen bij de onafhankelijke Beroepscommissie. Dit kunt u doen binnen 6 weken na dagtekening van het besluit op de herbeoordeling, via [email protected]

Wat betekent het gezamenlijke accreditatiebureau voor mijn instellingsaccreditatie? 
De instellingsaccreditatie die u heeft bij het SKF wordt overgenomen door het gezamenlijke Accreditatiebureau, inclusief uw de resterende accreditatietermijn.  

Is het mogelijk om in aanmerking te komen voor instellingsaccreditatie?
Binnen het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is het mogelijk voor scholingsaanbieders om in aanmerking te komen voor een instellingsaccreditatie. Met een instellingsaccreditatie krijgen instellingen de bevoegdheid om zelf het door hen opgestelde scholingsaanbod te accrediteren. Meer informatie hierover volgt nog.