23 september 2022

FAQ

Vragen en antwoorden over accreditatie.

De samenwerking tussen de SKF en het KNGF heeft geresulteerd in één accreditatieportaal voor alle scholingsaanbieders binnen de applicatie PE-online. Met de komst van dit gezamenlijk accreditatiebureau wordt het accreditatieproces vereenvoudigd.

Vanaf 24 oktober zal tevens het nieuwe accreditatiebeleid in gaan met nieuwe tarieven en standaardvoorwaarden. Het beleid, de tarieven en voorwaarden vindt u hier.

Met het inwerking treden van het nieuwe accreditatiebeleid met daarbij behorende tarieven en standaardvoorwaarden, komen het voormalige accreditatiebeleid van SKF en KRF NL te vervallen. 

Uiterlijk 24 oktober ontvangt u van ons meer informatie en de nieuwe handleidingen voor het doen van een accreditatieaanvraag en het invoeren van presentie.

Waarom één gezamenlijk accreditatiebureau?
In de afgelopen jaren heeft u als scholingsaanbieder bij twee organisaties accreditatie moeten aanvragen. Dat is verleden tijd. Alle accreditatie aanvragen kunnen via één systeem onder één beleid met één tarief worden ingediend.

Wat betekent dat voor u als scholingsaanbieder?
Vanaf 24 oktober vraagt u al uw accreditaties onder één beleid en met één tarief aan via PE-online. Ook worden vanaf 24 oktober de door SKF en KRF NL reeds verstrekte accreditaties over-en-weer overgenomen. Dit geldt niet met terugwerkende kracht. Ook uw eventuele instellingsaccreditatie wordt overgenomen. Als het zover is ontvangt u van ons bericht met meer informatie en de nieuwe handleidingen voor het doen van uw accreditatieaanvraag en het invoeren van presentie.

Wilt u de komende weken een nieuwe accreditatie aanvraag doen?
Wij willen u vragen te wachten en uw aanvraag vanaf 24 oktober in te dienen bij het gezamenlijk accreditatiebureau, via PE-online. Uw aanvraag wordt binnen 6 weken na betaling van de factuur verwerkt. Mocht uw scholing binnen die 6 weken plaatsvinden dan kunnen wij uw goedgekeurde scholing met terugwerkende kracht accrediteren – niet verder terug dan 24 oktober. 

Alleen als uw scholing voor 28 november een eerste cursusdag heeft en u vooraf zeker wilt zijn van accreditatie, doet u uw aanvraag nog via de huidige portalen van SKF en/of KRF NL. Dit kan tot 3 oktober bij SKF en tot 10 oktober bij KRF NL. Zorg dat uw aanvraag compleet is op het moment van indienen.

Wij krijgen vragen van fysiotherapeuten dat hun punten niet zichtbaar zijn bij het KNGF. Hoe zit dit precies?
De reden waarom de accreditatiepunten voor fysiotherapeuten soms (nog) niet zichtbaar zijn, is omdat de accreditatiepunten zijn toegekend in PE online. Onze administratie (registeradministratie) gaat over naar PE online, echter heeft deze migratie helaas meer tijd nodig dan aanvankelijk was voorzien. De accreditatiepunten worden pas zichtbaar op het moment dat wij helemaal over zijn naar PE online.

Een fysiotherapeut kan ervoor kiezen om tot die tijd hun accreditatiepunten zelf aan te vragen via mijnkngf.nl met bijbehorend deelnamecertificaat. Zodra wij deze aanvraag goedkeuren zijn de accreditatiepunten voor de fysiotherapeut zichtbaar via mijnkngf.nl.

Na inloggen via www.mijnkngf.nl kan de fysiotherapeut via de oranje button Punten toevoegen de aanvraag indienen.

Wilt u de komende weken presentie invoeren?
De presentie kunt u tot 3 oktober invoeren bij SKF en tot 24 oktober bij KRF NL. Hierna kunt u vanaf 24 oktober weer presenties invoeren via de PE-online omgeving van het gezamenlijke accreditatiebureau. U doet dan één invoer voor puntentoekenning in de SKF en KRF NL registers. Als u de presentie al hebt doorgegeven via SKF en KRF dan hoeft u dat niet nogmaals te doen bij het gezamenlijke accreditatiebureau. 

Heeft uw scholing al een accreditatie bij SKF en KRF NL?
Wij voegen de dubbel geaccrediteerde scholingen samen. Dit betekent dat de scholing vanaf 24 oktober één accreditatie heeft in PE-online en dat deze, als van toepassing, is aangevuld met deel- en aantekeningenregisters. Als er verschil zit in looptijd of puntentoekenning, dan nemen wij de langste looptijd en het hoogste puntenaantal over. 
De presentie kunt u tot 3 oktober invoeren bij SKF en tot 24 oktober bij KRF NL. Hierna kunt u vanaf 24 oktober de presenties uploaden bij het gezamenlijke accreditatiebureau via PE-online. U doet dan één invoer voor puntentoekenning in de SKF en KRF NL registers. Als u de presentie al hebt doorgegeven via SKF en KRF dan hoeft u dat niet nogmaals te doen bij het gezamenlijke accreditatiebureau. 

Heeft uw scholing alleen een KRF NL accreditatie?
Wij vragen u de scholing vanaf 24 oktober opnieuw in te voeren in PE-online door een nieuwe aanvraag te doen. Voor scholingen met een reeds verstrekte KRF NL accreditatie met een actuele looptijd kunt u dit kosteloos doen o.v.v. het huidige KRF ID-nummer van uw geaccrediteerde scholing. Uw presentielijsten kunt u tot 24 oktober nog uploaden in het KRF NL portaal. Hierna doet u dit via PE-online. 

Heeft uw scholing alleen een SKF accreditatie?
Uw accreditatie staat al in PE-online en geldt vanaf 24 oktober ook voor het KRF NL register. Mogelijk vragen we u nog om informatie om te beoordelen of uw scholing in aanmerking komt voor de deel- en aantekeningenregisters van KRF NL. Uw presentielijsten kunt u gewoon blijven invoeren in PE-online. Houd er rekening mee dat het portaal tussen 3 en 24 oktober dicht is.

U heeft een SKF accreditatie maar wilt graag accreditatie voor deel- en/of aantekeningen register?
Scholingen die voor het samengaan alleen geaccrediteerd waren bij SKF zijn na het samengaan geaccrediteerd voor het basisregister algemeen fysiotherapeut. Indien u uw scholing graag geaccrediteerd wil hebben voor een deel- en/of aantekeningenregister, is dit mogelijk. Hierbij wordt alleen een deel- en/of aantekeningenregister na positieve beoordeling van de accreditatiecommissie toegevoegd aan de lopende accreditatie termijn van de scholing. Hiervoor hoeft u als aanbieder alleen de kosten van een deel- en/of aantekeningenregister te betalen, te weten €50,- per deel- en/of aantekeningenregister welke u geaccrediteerd wil hebben. Voor deze aanvragen wordt gekeken naar de inhoud die eerder door SKF is geaccrediteerd, toevoegingen doen aan het scholingsmateriaal bij deze aanvraag is niet mogelijk. 
De aanvraag voor het deel- en/of aantekeningenregister wordt beoordeeld aan de hand van het huidige beleid van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie, dit kan betekenen dat punten welke toegekend worden aan de aanvraag voor het deel- en/of aantekeningen register afwijken van de punten welke eerder aan de hand van SKF-beleid zijn toegekend.

U vraagt dit aan door een mail te sturen naar [email protected] waarin het volgende u aangeeft;

 • om welke scholing het gaat,
 • het ID nummer van PE-Online,
 • voor welke deel- en/of aantekeningenregister(s) u accreditatie wil aanvragen.

Via PE-Online ontvangt u de factuur, na betaling zal de Accreditatiecommissie uw aanvraag in behandeling nemen. Vanwege de drukte bij het Accreditatiebureau en bij de Accreditatiecommissie kan het proces langer duren dan de gestelde termijnen.

Een nieuwe accreditatie aanvraag starten
Om een scholing te laten accrediteren dient u een aanvraag in via PE-online. Hiervoor heeft u een opleidersaccount nodig. 

 • Heeft u al een opleidersaccount in PE-online? Dan kunt u hier direct starten met uw aanvraag. De handleiding vindt u hier.  
 • Heeft u nog geen opleidersaccount in PE-online? Deze kunt u hier aanvragen. Uw aanvraag wordt door het Accreditatiebureau geautoriseerd. Na autorisatie kunt u hier starten met uw aanvraag. De handleiding vindt u rechts op deze pagina.  

Wat als uw accreditatieaanvraag is afgewezen? 
Het kan voorkomen dat uw accreditatie aanvraag wordt afgewezen. Als u het daar niet mee eens bent kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de secretaris Accreditatie. Dat kan via [email protected] onder vermelding van het ID-nummer van uw scholing. Via PE-online kunt u vervolgens aanvullende informatie of bijlagen aanleveren. De Accreditatiecommissie zal dan een herbeoordeling van uw aanvraag doen. Hiervan ontvangt u binnen acht weken na de ontvangstbevestiging de uitslag. Het is mogelijk dat de Accreditatiecommissie langer nodig heeft. Daarvan wordt u tijdig in kennis gesteld. 

Mocht de Accreditatiecommissie uw aanvraag na een herbeoordeling wederom afwijzen dan heeft u de mogelijkheid een beroepsschrift in te dienen bij de onafhankelijke Beroepscommissie. Dit kunt u doen binnen 6 weken na dagtekening van het besluit op de herbeoordeling, via [email protected]

Wat betekent het gezamenlijke accreditatiebureau voor mijn instellingsaccreditatie? 
De instellingsaccreditatie die u heeft bij het SKF wordt overgenomen door het gezamenlijke Accreditatiebureau, inclusief uw de resterende accreditatietermijn.  

Is het mogelijk om in aanmerking te komen voor instellingsaccreditatie?
Binnen het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is het mogelijk voor scholingsaanbieders om in aanmerking te komen voor een instellingsaccreditatie. Met een instellingsaccreditatie krijgen instellingen de bevoegdheid om zelf het door hen opgestelde scholingsaanbod te accrediteren. Meer informatie hierover volgt nog.

STAP budget
Bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie komen ook vragen binnen over het STAP budget. Fysiotherapeuten en scholingsaanbieders willen weten of de door het Kwaliteitshuis Fysiotherapie-geaccrediteerde scholing ook recht geeft op een STAP subsidie.

Het STAP-budget is bedoeld voor het financieren van opleidingen, cursussen en trainingen die arbeidsmarktgericht zijn en voldoen aan een vereiste certificering of keurmerk. Het gaat hierbij om:

 • De opleider is erkend door het ministerie van OCW.
 • De opleider beschikt over het NRTO-keurmerk.
 • De opleider biedt opleidingen aan die leiden tot een door het NLQF ingeschaalde kwalificatie.
 • De opleider is erkend door een sector-en brancheorganisatie (pdf, versie1.10)
 • De opleider is erkend door CEDEO.
 • De opleider biedt opleidingen aan met CPION-erkenning.

Wanneer een scholingsaanbieder tenminste één van bovenstaande certificeringen/keurmerken heeft, komt de scholingsactiviteit voor een STAP subsidie in aanmerking. Een accreditatie van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie wordt niet erkend voor het toekennen van een STAP subsidie.

Mocht u als scholingsaanbieder een STAP gesubsidieerde scholing willen aanbieden, dan zult u moeten voldoen aan tenminste één van bovenstaande certificeringen/keurmerk.