06 december 2021

Disclaimer

Bij het vormgeven van deze website is uitgegaan van het definitief samengaan van KNGF en SKF.

Formeel is dat echter nog niet het geval. Partijen hebben er voor gekozen om de website voor de uitvoeringsorganisatie, Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie, te lanceren om aanmelding voor het Basisregister van het Praktijkregister Fysiotherapie mogelijk te maken. Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie vormt daarmee de gezamenlijke voordeur voor registervoering, maar achter deze voordeur wordt nog gewerkt met gescheiden systemen. Dit betekent dat de administratieve processen voor lopende registraties (de individuele regelingen SKF en KRF NL én de kwaliteitsregeling Keurmerk) niet veranderen en worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de organisatie waar het betreffende register onder valt.
Voor de uitbreiding van het huidige praktijkregister van SKF met het Basisregister, wordt gebruik gemaakt van de door SKF ingerichte structuur en ondersteuning. In de loop van 2022 komen alle registratiegegevens in één systeem (PE-online) en zal ook de nieuwe individuele regeling voor het Individueel Register Fysiotherapie worden opengesteld voor fysiotherapeuten die zich voor het eerst registreren en/of fysiotherapeuten die zich na een onderbreking opnieuw willen registreren.