kwaliteitshuis-fysiotherapie-1-lr.jpg
15 oktober 2023

Governance Kwaliteitshuis Fysiotherapie

Transparantie en onafhankelijkheid zijn belangrijke waarden voor het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.

Om onafhankelijke uitvoering van de kwaliteitsregelingen, zowel op individueel- als op praktijk niveau, te waarborgen, is binnen de governance van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie de beleidsinhoud gescheiden van de registervoering. De beleidsinhoud wordt vormgegeven door het Ontwikkelplatform, bestaande uit een Adviescommissie en een Kwaliteitsraad. De registervoering is belegd bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie en bestaat uit drie commissies:

  • Accreditatiecommissie Fysiotherapie, die oordeelt over accreditatieaanvragen op zowel individueel als collectief niveau aan de hand van het vastgestelde beleid;
  • Registratiecommissie Fysiotherapie, die oordeelt over registratie, herregistratie, herintreding en dispensatie aan de hand van het vastgestelde beleid;
  • Beroepscommissie Fysiotherapie Kamer Registratie en Kamer Accreditatie, die zorg draagt voor de bewaking van en het houden van toezicht op het uitgevoerde beleid;

De commissies worden bij hun taken ondersteund door het Bureau Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Dit bureau faciliteert daarnaast ook de gebruikersgroepen binnen het Kwaliteitshuis Fysiotherapie, namelijk de (geregistreerde) fysiotherapeuten, praktijkhouders en de scholingsaanbieders. Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie binnen het KNGF gepositioneerd.

Accreditatiecommissie Fysiotherapie

De Accreditatiecommissie geeft uitvoering aan het accreditatiebeleid zoals dat is vastgesteld in het Accreditatiebeleid Fysiotherapie, waarbij zij oordeelt over collectieve en individuele accreditatie aanvragen.

Tevens oordeelt de Accreditatiecommissie over ingediende bezwaarschriften van scholingsaanbieders en individuele fysiotherapeuten op afgewezen accreditatieaanvragen.

De Accreditatiecommissie Fysiotherapie heeft ook als taak gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Kwaliteitsraad over het te voeren beleid binnen het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.

Leden Accreditatiecommissie
Dr. R. Achttien Basisregister Algemeen Fysiotherapeut/Manueel Fysiotherapeut/Vereniging voor hart-, vaat- en long fysiotherapie
R. van Dolder, MSc MBA Basisregister Algemeen Fysiotherapeut/Manueel Fysiotherapeut/Onderwijskundig lid
M. Hage, MSc Basisregister Algemeen Fysiotherapeut/Bekkenfysiotherapeut
B. Knijff, MSc Basisregister Algemeen Fysiotherapeut/Geriatriefysiotherapeut
M. Mans-Corstjens, MSc Basisregister Algemeen Fysiotherapeut/Oncologie en Oedeem Fysiotherapeut
R. van den Brink, MSc Basisregister Algemeen Fysiotherapeut/Manueel Fysiotherapeut/Onderwijskundig lid
Drs. M. Van der Linden Basisregister Algemeen Fysiotherapeut/Kinderfysiotherapeut
L. van Maanen- Coppens, MSc
P. Killestein
Basisregister Algemeen Fysiotherapeut/Sportfysiotherapeut
Basisregister Algemeen Fysiotherapeut/Oncologie en Oedeem Fysiotherapeut/Psychosomatisch Fysiotherapeut

Leden van de accreditatiecommissie zijn niet direct benaderbaar. Heb je een vraag hebben over jouw accreditatie? Neem dan contact op met [email protected] of [email protected]

Registratiecommissie Fysiotherapie

De Registratiecommissie Fysiotherapie heeft tot taak te oordelen over registratie- en herregistratieverzoeken van (herintredende) fysiotherapeuten en praktijken aan de hand van het vastgestelde registratiebeleid. Tevens heeft de Registratiecommissie Fysiotherapie te oordelen over dispensatieverzoeken van zowel praktijkhouders als van individuele fysiotherapeuten.

De Registratiecommissie Fysiotherapie heeft ook als taak gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Kwaliteitsraad over het te voeren beleid binnen het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.

Leden Registratiecommissie
J.K.C. Bloo, MSc
W.L. Silvis, MSc
Dr. I. Swinkels
Drs. R.N. van der Giessen
 

Beroepscommissie Fysiotherapie

De Beroepscommissie Fysiotherapie Registratie en Accreditatie behandelt beroepszaken van fysiotherapeuten en scholingsaanbieders over registratie of accreditatie. De beroepscommissie bestaat uit twee kamers, de Kamer Registratie en de Kamer Accreditatie.

De Beroepscommissie Fysiotherapie, Kamer Registratie beslist in beroepszaken van fysiotherapeuten waarvan de registratie of herregistratie in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie door het uitvoeringsorgaan is geweigerd of stopgezet. Ook geeft zij uitvoering aan beroepszaken die door fysiotherapeuten en praktijkhouders aanhangig worden gemaakt tegen besluiten van de Registratiecommissie Fysiotherapie.

De Beroepscommissie Fysiotherapie, Kamer Accreditatie geeft uitvoering aan beroepszaken die door scholingsaanbieders of fysiotherapeuten aanhangig worden gemaakt tegen besluiten van de Accreditatiecommissie Fysiotherapie.

Beroepscommissie leden Kamer Registratie
C. de Jongh, BSc  
L. van de Port- Kerk, BSc  
Mr. M. Versantvoort  
L. Willemstein, BSc  
   
Beroepscommissie leden Kamer Accreditatie
Mr. J. Rendering  
A. Simons, MSc  
C. Tan, BSc  
A. van Alphen, MSc MA  
C.W.L. van den Bos, MSc  
M.J.C. van Dinteren, MSc