20 december 2022

Zorgzoeker

Op dit moment wordt in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie alle informatie van zowel individuele fysiotherapeuten als van praktijken onder één dak en in één systeem gebracht.

Dat betekent dat er één bronregistratie voor de beroepsgroep fysiotherapie ontstaat. 
Voor het ontsluiten van informatie voor patiënten en verwijzers, maken we gebruik van die bronregistratie. Die informatie zal nog niet ontsloten kunnen worden, omdat er gegevens vanuit de huidige systemen moeten worden overgezet, maar we hopen dat in het eerste kwartaal van 2023 te hebben afgerond.

Alle KRF NL geregistreerden zijn vindbaar op de Fysiotherapeut.com.

Straks zijn alle fysiotherapeuten en praktijken, geregistreerd in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie, vindbaar op de Fysioterapeut.com