04 januari 2023

Accreditatiecommissie

Het accreditatieproces wordt uitgevoerd door de Accreditatiecommissie Fysiotherapie. De Accreditatiecommissie beoordeelt accreditatieaanvragen. Ook behandelt zij ingediende bezwaarschriften van scholingsaanbieders en individuele fysiotherapeuten op afgewezen accreditatieaanvragen.

In de Accreditatiecommissie hebben zowel onderwijsdeskundigen als (verbijzonderd) fysiotherapeuten zitting. De leden van de Accreditatiecommissie nemen daarin zitting vanwege hun kennis, ervaring en (verbijzonderde) expertise.
Op de Governance pagina leest u wie zitting hebben in deze commissie.