25 oktober 2023

FAQ

Vragen en antwoorden over het Kwaliteitshuis Fysiotherapie

Wat is het Kwaliteitshuis Fysiotherapie?
Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is het kwaliteitsregister voor onze beroepsgroep en bestaat uit 2 registers: het Individuele Register Fysiotherapie en het Praktijkregister Fysiotherapie (Basisregister en Label Keurmerk). Het is tot stand gekomen door het samengaan van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en KRF NL: het kwaliteitsregister van het KNGF. 
Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is een onafhankelijk kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken dat fysiotherapeuten inzicht geeft in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen als start van het proces van continu leren en verbeteren (continuous professional development).

De individuen en praktijken in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie dragen gezamenlijk bij aan de ambitie om de positie van de beroepsgroep te versterken. Door het transparant maken van de voortdurende ontwikkeling van kwaliteit door de beroepsgroep.

Wat is voor het Kwaliteitshuis Fysiotherapie de definitie van 'kwaliteit van fysiotherapeutische zorg'?
De meest gebruikte definitie van kwaliteit van zorg (die van het Institute of Medicine), is dat kwaliteit van zorg wordt bepaald door meerdere componenten (veiligheid, effectiviteit, patiëntgerichtheid, tijdigheid, efficiëntie en toegankelijkheid). Feitelijk dus zaken waar u iedere dag in de directe relatie met de patiënt mee bezig bent. De kern van het Kwaliteitshuis is precies dat: iedere dag bezig zijn met het leveren van zorg die aansluit bij de context van de patiënt en de beoogde behandeldoelen. U werkt continu aan de kwaliteit van zorg.

Zijn alle praktijken en fysiotherapeuten die geregistreerd zijn in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie ook zichtbaar en vindbaar voor patiënten en verwijzers?
Door het samengaan van KRF NL en SKF hebben we weer één bronregistratie voor onze beroepsgroep en brengen we alle informatie van zowel individuele fysiotherapeuten als van praktijken onder één dak. Voor het ontsluiten van informatie voor patiënten en verwijzers maken we gebruik van die bronregistratie. Dit is nog niet gereed. De gegevens hiervoor moeten vanuit de huidige (verschillende) systemen worden overgezet. Tot die tijd wordt er nog gebruik gemaakt van de informatie die ontsloten wordt via de fysiotherapeut.com en via de website van SKF.  

Kun je als individu zowel in het Praktijkregister Fysiotherapie als in het Individueel Register Fysiotherapie staan?
Nee, het Individueel Register Fysiotherapie is er voor de registratie van natuurlijke personen (individuen). Het Praktijkregister Fysiotherapie is voor de registratie van organisaties/instellingen. U kunt dus niet als individu in het Praktijkregister Fysiotherapie staan. Bij registratie van de praktijk in het Praktijkregister Fysiotherapie wordt wel geregistreerd welke fysiotherapeuten er op dat moment werkzaam zijn in de betreffende praktijk. Alle fysiotherapeuten van de praktijk moeten geregistreerd zijn in een individueel register.

Er kan sprake zijn van verplichtingen op individueel niveau door de keuze van de praktijk voor het Praktijkregister Fysiotherapie. Op dit moment is dat alleen van toepassing voor fysiotherapeuten die werkzaam zijn in een praktijk met het label Keurmerk. De extra activiteiten (peer review) worden op individueel niveau geregistreerd. Bent u solist, dan kunt u zich naast uw individuele registratie vanaf 1 november 2023 ook als praktijk registeren in het basisregister van het Praktijkregister Fysiotherapie.

Wat gebeurt er met de huidige registers SKF en KRF NL?
De bestaande individuele registers (SKF en KRF NL) worden uitgefaseerd. Op welke termijn dit zal gaan gebeuren, is nu nog niet bekend. 

Ik ga me aansluiten bij SKF, maar wil ook in het kwaliteitsregister van het KNGF blijven staan. Kan dat?
Voor praktijken die zich registreren voor het label Keurmerk, vervalt de verplichting om ook in te schrijven in het individuele register van SKF. U maakt zelf de afweging voor welke regeling u kiest van het Individueel Register Fysiotherapie. Dat zijn bij aanvang nog de SKF en de KRF NL regelingen. Natuurlijk dient u wel te voldoen aan de individuele verplichtingen om deel te nemen aan peer review activiteiten.

Veranderen de voorwaarden van de registers, bijvoorbeeld als je kijkt naar peer review en intervisie?
De voorwaarden voor het label Keurmerk zullen voor 2023 niet veranderen. Dit betekent dus ook dat de verplichting om deel te nemen aan peer review voor individuele fysiotherapeuten binnen de praktijk blijft bestaan.

Voor het nieuwe Individueel Register Fysiotherapie is het volgen van peer review niet verplicht. Een verplichting om deel te nemen aan peer review (en in de toekomst andere vormen van reflecterend leren) is gekoppeld aan de keuze die de praktijk maakt binnen het Praktijkregister Fysiotherapie. Op dit moment onderscheiden we daar alleen het label Keurmerk en het Basisregister. Bij inschrijving in het Basisregister worden er geen aanvullende eisen aan individuele fysiotherapeuten gesteld op het gebied van reflecterend leren.

Wordt de samenstelling van de Kwaliteitsraad en adviescommissie openbaar?
Ja, die wordt openbaar.