118-tees-hans-overleg-header.jpg
25 oktober 2023

Het Individueel Register Fysiotherapie

Het Individueel Register Fysiotherapie heeft als doel om continu de kwaliteit en professionele ontwikkeling van fysiotherapeuten te bevorderen.

In het Individueel Register Fysiotherapie worden op termijn de 2 bestaande individuele registraties (SKF en KRF NL) ondergebracht. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe regeling voor het Individueel register. 

De bestaande individuele regelingen (SKF en KRF NL) worden uit gefaseerd. Op welke termijn dit gaat gebeuren, is nu nog niet bekend.

Dit betekent dat er voor lopende registraties tot en met het moment van herregistratie niets verandert. Voor registraties in KRF NL gaat het om de herregistratiedatum 31 december 2024. Voor registraties in de individuele regeling van SKF is deze datum afhankelijk van het moment waarop de individuele regeling SKF van toepassing is verklaard (de start van de individuele 5-jaars registratietermijn). Na herregistratie worden alle fysiotherapeuten overgezet naar de nieuwe regeling Individueel Register Fysiotherapie (tenzij er niet is voldaan aan de herregistratie-eisen en/of de fysiotherapeut zich niet wil laten registreren).

Nieuwe registratie

Zolang de nieuwe regeling van het Individueel Register Fysiotherapie nog niet is opengesteld, kun je je inschrijven voor de regeling KRF NL óf de regeling SKF. Voor de registratie van de praktijk in het Praktijkregister Fysiotherapie maakt het niet uit in welke regeling je staat.