118-tees-hans-overleg-header.jpg
30 januari 2023

Het Individueel Register Fysiotherapie

Het Individueel Register Fysiotherapie heeft als doel om continu de kwaliteit en professionele ontwikkeling van fysiotherapeuten te bevorderen.

Let op: Begin 2023 maakten SKF en het KNGF bekend dat de fusie van beide organisaties in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie niet doorgaat. Voor meer informatie over wat dit betekent, verwijzen we naar de websites Keurmerkfysiotherapie.nl en KNGF.nl

 

In het Individueel Register Fysiotherapie worden de 2 bestaande individuele registraties (SKF en KRF NL) ondergebracht. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe regeling voor het Individueel register. De nieuwe regeling zal in 2023 worden opengesteld en zal van toepassing zijn op fysiotherapeuten die zich voor het eerst registreren en/of fysiotherapeuten die zich na een onderbreking opnieuw willen registreren (herintreders) .

De bestaande individuele regelingen (SKF en KRF NL) worden uit gefaseerd. Dit betekent dat er voor lopende registraties tot en met het moment van herregistratie niets verandert. Voor registraties in KRF NL gaat het om de herregistratiedatum 31 december 2024. Voor registraties in de individuele regeling van SKF is deze datum afhankelijk van het moment waarop de individuele regeling SKF van toepassing is verklaard (de start van de individuele 5-jaars registratietermijn). Na herregistratie worden alle fysiotherapeuten overgezet naar de nieuwe regeling Individueel Register Fysiotherapie (tenzij er niet is voldaan aan de herregistratie-eisen en/of de fysiotherapeut zich niet wil laten registreren).

Nieuwe registratie

Zolang de nieuwe regeling van het Individueel Register Fysiotherapie nog niet is opengesteld, kunt u zich inschrijven voor de regeling KRF NL óf de regeling SKF. Voor de registratie van de praktijk in het Praktijkregister Fysiotherapie maakt het niet uit in welke regeling u staat.