kngf_beeld16-1250x938-def.jpg
17 november 2022

Basisregister

Op deze pagina vindt u alle informatie over het Basisregister.

Vanaf 17 november 2022 is het voor praktijken weer mogelijk om zich in te schrijven in het Basisregister van het Praktijkregister Fysiotherapie. Dit betekent een verbreding van de registratiemogelijkheden voor praktijken. Wilt u zich aanmelden? Kik dan hier. 

Om ingeschreven te staan moet elke praktijk voldoen aan entree-eisen:

  • Elke praktijk verklaart te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van zorgverlening en de standaarden van de beroepsgroep fysiotherapie.
  • Elke praktijk zal structureel maandelijks data aan (gaan) leveren aan de Landelijke Database Kwaliteit (LDK) en/of de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). (In de nabije toekomst worden deze twee databases samengevoegd.)
  • Elke praktijk onderschrijft de principes van een reflecterende leeromgeving.

Het Basisregister in het Praktijkregister Fysiotherapie werkt met kalenderjaren. Dit betekent dat nieuwe praktijken zich steeds in het vierde kwartaal kunnen laten registreren voor een start op 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.

Vanaf het tweede registratiejaar start de tweejaarlijkse cyclus waarin de praktijk aan formatieve/reflecterende visitatie doet. Deze visitatie, het goede gesprek tussen twee praktijken (peers), past bij het lerende karakter van het basisregister en geeft ruimte om tussen de visitaties te werken aan de eigen ontwikkeling.

Zie ook Uitvoeringsregeling Praktijkregister Fysiotherapie

Herregistratie Praktijkregister

Herregistratie in het praktijkregister kan vanaf 6 weken voor het einde van het registratiejaar plaatsvinden. Via PE-online ontvangt u op het mailadres waarmee u de praktijk heeft ingeschreven, een automatische notificatie om het herregistratie formulier in te vullen en via PE-online in te sturen. Indien is voldaan aan de herregistratienormen en de factuur is betaald, wordt uw praktijkregistratie verlengd. Indien u als praktijkhouder geen herregistratieformulier invult en terugzend of verzuimt de factuur te betalen, komt uw praktijkregistratie automatisch te vervallen.
Bij herregistratie na het eerste jaar wordt gekeken of;

  • De praktijk heeft voldaan aan de maandelijkse aanlevering van data (via LDF of LDK)
  • De praktijk verklaart te blijven voldoen aan de registratie eisen zoals benoemd onder paragraaf 2.1
  • De praktijk verklaart zich te committeren aan het meedoen aan een (twee jaarlijkse) formatieve visitatie.

Mocht u niet voldoen aan de herregistratie-eisen dan wordt uw praktijk uitgeschreven en kunt u zich na een wachttijd van één kalenderjaar weer inschrijven. 

Basisregister data-aanlevering

Met registratie in het Basisregister van het Praktijkregister Fysiotherapie committeert u zich aan het structureel, maandelijks aanleveren van data.

Op dit moment worden er twee databases gebruikt binnen de beroepsgroep fysiotherapie, te weten de LDK en de LDF. Deze twee databases worden in de toekomst samengevoegd. Tot dat moment maakt u zelf de keuze voor één van deze databases. U hoeft zich dus niet bij beide databases in te schrijven.

Het is belangrijk dat u controleert of u op dit moment gebruik maakt van een EPD-systeem, waarmee data-aanlevering aan LDK of LDF mogelijk is. U vindt een overzicht van de EPD-systemen op bovengenoemde websites.

Indien uw EPD-systeem (nog) geen koppeling heeft met de huidige databases, dan kunt u niet voldoen aan de eisen voor data-aanlevering. Er zijn op dat moment twee opties:

  1. U stapt over naar een EPD-systeem, waarmee data-aanlevering wel mogelijk is;
  2. U wacht met aanmelding totdat uw EPD-systeem de koppeling naar de databases heeft gerealiseerd.

Uw registratie start op één januari. In het eerste jaar, wordt u geacht binnen een periode van drie maanden te zijn gestart met data-aanlevering. Loopt u hierbij tegen problemen aan dan kunt u om ondersteuning vragen via: [email protected]  

Door aanmelding bij LDK of LDF krijgt u toegang tot een dashboard. Via dat dashboard kunt u zelf toezien op het maandelijks aanleveren van data.