kngf_beeld16-1250x938-def.jpg
08 april 2024

Basisregister

Op deze pagina vindt u alle informatie over het Basisregister.

Registratie van praktijken in het Basispraktijkregister voor 2024 is gesloten.  Eind van 2024 gaat de registratie weer open voor het kalenderjaar 2025.

Dit betekent een verbreding van de registratiemogelijkheden voor praktijken. Wil je je aanmelden? Kik dan hier. 

Om ingeschreven te staan moet elke praktijk voldoen aan entree-eisen:

  • Elke praktijk verklaart te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van zorgverlening en de standaarden van de beroepsgroep fysiotherapie.
  • Elke praktijk zal structureel maandelijks data aan (gaan) leveren aan de Landelijke Database Kwaliteit (LDK) en/of de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). (In de nabije toekomst worden deze twee databases samengevoegd.)
  • Elke praktijk onderschrijft de principes van een reflecterende leeromgeving.

Het Basisregister in het Praktijkregister Fysiotherapie werkt met kalenderjaren. Dit betekent dat nieuwe praktijken zich steeds in het vierde kwartaal kunnen laten registreren voor een start op 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.

Alle praktijken die zich aanmelden voor het volgende kalenderjaar krijgen eerst een jaarregistratie. Na dit jaar start de tweejaarlijkse registratie waarin de praktijk moet voldoen aan een reguliere visitatie. Deze visitatie, het goede gesprek tussen twee praktijken (peers), past bij het lerende karakter van het basisregister en geeft ruimte om tussen de visitaties te werken aan de eigen ontwikkeling.

Tarieven
Regeling Tarief exclusief BTW Tarief inclusief BTW
Basisregister € 198,- € 240,-

De tarieven zijn per jaar, inclusief BTW.

 

Zie ook Uitvoeringsregeling Praktijkregister Fysiotherapie

Herregistratie Praktijkregister

Herregistratie in het praktijkregister kan vanaf 6 weken voor het einde van het registratiejaar plaatsvinden. Via PE-online ontvang je op het mailadres waarmee je de praktijk hebt ingeschreven, een automatische notificatie om het herregistratie formulier in te vullen en via PE-online in te sturen. Indien is voldaan aan de herregistratienormen en de factuur is betaald, wordt je praktijkregistratie verlengd. Indien je als praktijkhouder geen herregistratieformulier invult en terugzend of verzuimt de factuur te betalen, komt je praktijkregistratie automatisch te vervallen.
Bij herregistratie na het eerste jaar wordt gekeken of;

  • De praktijk heeft voldaan aan de maandelijkse aanlevering van data (via LDF of LDK)
  • De praktijk verklaart te blijven voldoen aan de registratie eisen zoals benoemd onder paragraaf 2.1
  • De praktijk verklaart zich te committeren aan het meedoen aan een (twee jaarlijkse) formatieve visitatie.

Voldoe je niet aan de herregistratie-eisen dan wordt je praktijk uitgeschreven en kan je je na een wachttijd van één kalenderjaar weer inschrijven. 

Basisregister data-aanlevering

Met registratie in het Basisregister van het Praktijkregister Fysiotherapie committeert je je aan het structureel, maandelijks aanleveren van data.

Op dit moment worden er twee databases gebruikt binnen de beroepsgroep fysiotherapie, te weten de LDK en de LDF. Deze twee databases worden in de toekomst samengevoegd. Tot dat moment maakt je zelf de keuze voor één van deze databases. Je hoeft je dus niet bij beide databases in te schrijven.

Het is belangrijk dat je controleert of je op dit moment gebruik maakt van een EPD-systeem, waarmee data-aanlevering aan LDK of LDF mogelijk is. Je vind een overzicht van de EPD-systemen op bovengenoemde websites.

Indien je EPD-systeem (nog) geen koppeling heeft met de huidige databases, dan kan je niet voldoen aan de eisen voor data-aanlevering. Er zijn op dat moment twee opties:

  1. Je stapt over naar een EPD-systeem, waarmee data-aanlevering wel mogelijk is;
  2. Je wacht met aanmelding totdat je EPD-systeem de koppeling naar de databases heeft gerealiseerd.

Je registratie start op één januari. In het eerste jaar, word je geacht binnen een periode van drie maanden te zijn gestart met data-aanlevering. Loop je hierbij tegen problemen aan dan kan je om ondersteuning vragen via: [email protected]  

Door aanmelding bij LDK of LDF krijg je toegang tot een dashboard. Via dat dashboard kan je zelf toezien op het maandelijks aanleveren van data.

 
Ontwikkelpaden

Een Ontwikkelpad is bedoeld voor praktijken die zich vanuit het Basisregister van het Praktijkregister Fysiotherapie op specifieke onderwerpen/thema’s willen ontwikkelen. Een Ontwikkelpad is bedoeld om passend bij de context en ambities van de praktijk met gerichte onderwerpen/thema’s aan de slag te gaan. 
Op dit moment zijn er nog geen regelingen voor Ontwikkelpaden binnen het Praktijkregister Fysiotherapie opgesteld.