Vragen over de facturatie

Eind januari 2024 is de jaarfactuur voor de registratie en deelregisters gestuurd. Als je je gedurende het jaar registreert in KRF NL of voor een deel- of aantekeningenregister, dan krijg je aan het begin van de volgende maand je factuur voor het restant van het registratiejaar (naar rato).

 • Waar staat mijn factuur?

  Je kunt deze factuur vinden in jouw persoonlijke PE-online account onder Betalingen.

 • Het rekeningnummer is van de Deutsche Bank, klopt dat?

  De KRF NL registratiekosten worden via het nieuwe online administratiesysteem PE-online gefactureerd. Het klopt dat je het bedrag moet overmaken op een rekening van de Deutsche bank. CM.com is de payment-provider van PE-online en zij incasseren voor het KNGF de KRF NL registratiekosten. Zij zijn aangesloten bij de Deutsche Bank. Deze bank heeft een Nederlands IBAN-nummer waarin inderdaad ‘DEUT’ staat. Het kan ook zijn dat je een afwijkend bankrekeningnummer van de Deutsche Bank ziet staan, dit heeft te maken met het feit dat de betaling eerst op een tussenrekening van de payment-provider terecht komt.

 • Betaling in termijnen/betalingsregeling/automatische incasso

  De factuur van de jaarlijkse KRF NL registratiekosten kan alleen per jaar betaald worden, niet in termijnen. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het in PE-online niet mogelijk om een betalingsregeling met ons te treffen. Automatische incasso is met deze overgang ook komen te vervallen.

 • Afwijkend factuuradres

  Een afwijkend factuuradres is niet mogelijk, de factuur wordt digitaal verstuurd naar het opgegeven mailadres in PE-online. Jij ontvangt vanuit PE-online een mail over jouw factuur. De factuur kan je gelijk vanuit de mail betalen. Ook vind je de factuur in jouw persoonlijke PE-online account onder betalingen. Het is van groot belang om de betalingsinstructies op de factuur op te volgen. Als het betalingskenmerk niet correct is ingevuld of ontbreekt kunnen wij jouw betaling niet aan jou koppelen. Indien gewenst kan je de factuur downloaden of printen en dan bij jouw werkgever declareren.

 • Kan de factuur naar mijn werkgever gestuurd worden?

  De factuur wordt naar het factuuradres gestuurd zoals je dit hebt opgegeven in PE-online