23 september 2022

Accreditatiebeleid

Vanaf 24 oktober 2022 is het nieuwe beleid van kracht met nieuwe tarieven en standaardvoorwaarden. Het beleid, tarieven en standaardvoorwaarden zijn tot stand gekomen in de samenwerking tussen SKF en KNGF vanuit het gezamenlijk streven naar goede scholing die bijdraagt aan de kwaliteit van fysiotherapie. De documenten vindt u rechts op deze pagina.

Met het inwerking treden van dit nieuwe beleid met tarieven en standaardvoorwaarden van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie komt het oude beleid/tarieven en standaardvoorwaarden van het KRF NL respectievelijk SKF te vervallen.

Een van de wijzigingen in het nieuwe beleid is dat voor bij- en nascholing per activiteit een maximum van 48 punten staat. Dit is inclusief zelfstudie. Hiermee worden fysiotherapeuten gestimuleerd te variƫren in bij- en nascholing.

De basis voor de accreditatie ligt in de beroepsprofielen van het KNGF en de beroepsinhoudelijke verenigingen. Voor een aantal casussen is dit uitgewerkt in de KNGF standpuntenlijst. Aanvullend daarop kan ook een door een BI geformuleerde kwaliteitsstandaard worden gehanteerd. Alle beroepsprofielen vindt u beroepsprofielen