04 juni 2024

Accreditatiebeleid

Vanaf 24 oktober 2022 is het nieuwe beleid van kracht met nieuwe tarieven en standaardvoorwaarden. Het beleid, tarieven en standaardvoorwaarden zijn tot stand gekomen in de samenwerking tussen SKF en KNGF vanuit het gezamenlijk streven naar goede scholing die bijdraagt aan de kwaliteit van fysiotherapie. De documenten vindt u rechts op deze pagina.

Met het inwerking treden van dit nieuwe beleid met tarieven en standaardvoorwaarden van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie komt het oude beleid/tarieven en standaardvoorwaarden van het KRF NL respectievelijk SKF te vervallen.

De basis voor de accreditatie ligt in de beroepsprofielen van het KNGF en de beroepsinhoudelijke verenigingen. Voor een aantal casussen is dit uitgewerkt in de KNGF lijst standpunten ten aanzien van de fysiotherapie. Aanvullend daarop kan ook een door een BI geformuleerde kwaliteitsstandaard worden gehanteerd. Op de KNGF website vindt u alle beroepsprofielen

 

! Let op ! Inhoudelijke wijzigingen accreditatiebeleid - juni 2023

In het accreditatiebeleid zijn inhoudelijke wijzigingen gedaan. Hierdoor zijn de eisen voor scholingsaanvragen veranderd. Bekijk de wijzigingen in het document:  Accreditatiebeleid Kwaliteitshuis

Zorg als scholingsaanbieder ervoor dat intern je collega‚Äôs voor wie deze wijzigingen relevant zijn op de hoogte zijn. Er is op maandag 19 juni een nieuwsbrief verstuurd over dit onderwerp naar de contactpersonen binnen jouw organisatie.