05 april 2023

Accreditatie aanvragen of verlengen

Geaccrediteerde opleidingen kunnen de fysiotherapeut punten opleveren binnen de SKF en/of KRF NL regelingen van het Individuele Register Fysiotherapie. Als aanbieder van georganiseerde scholingen kunt u accreditatie aanvragen voor een scholing. Hiervoor is een accreditatieproces ingericht.

De standaardvoorwaarden  en tarieven voor accreditatie aanvragen vindt u op de pagina accreditatiebeleid

Voor het aanvragen van accreditatie voor een scholingsactiviteit vult u een (online) vragenlijst in via PE-online. Ook vragen we u een aantal documenten te uploaden. Hier leest u naar welke informatie en documenten wordt gevraagd. Per 1 mei 2023 is het niet meer mogelijk om aanvragen met terugwerkende kracht in te dienen. De overgangsregeling is per 1 mei 2023 niet meer van kracht. Verstuur uw aanvraag maximaal 12 maanden en minimaal 6 weken voor aanvang van de scholingsactiviteit.

Na ontvangst van de betaling wordt uw aanvraag in behandeling genomen. De aanvraag wordt gecontroleerd op volledigheid. Vervolgens neemt de Accreditatiecommissie de aanvraag in behandeling. Deze commissie beoordeelt elke aanvraag binnen zes weken – geteld vanaf ontvangst van de betaling – op organisatorische, onderwijskundige en inhoudelijke aspecten, aan de hand van het accreditatiebeleid.

Alle geaccrediteerde scholingsactiviteiten worden gepubliceerd in de nascholingsagenda.

Een nieuwe accreditatie aanvraag starten

Om een scholing te laten accrediteren dient u een aanvraag in via PE-online. Hiervoor heeft u een opleidersaccount nodig. 

  • Heeft u al een opleidersaccount in PE-online? Dan kunt u hier direct starten met uw aanvraag. De handleiding vindt u rechts op deze pagina.  
  • Heeft u nog geen opleidersaccount in PE-online? Deze kunt u hier aanvragen. Uw aanvraag wordt door het Accreditatiebureau geautoriseerd. Na autorisatie kunt u hier starten met uw aanvraag. De handleiding vindt u rechts op deze pagina.  

Een accreditatie verlengen

Het is mogelijk de accreditaties van een scholing die u vanaf 24 oktober 2022 heeft aangevraagd eenmalig te verlengen voor de duur van twee jaar. Deze verlenging vraagt u minimaal zes weken voor de einddatum van de accreditatietermijn aan via PE-online. Verlengen kan alleen als de inhoud en het programma van de scholingsactiviteit niet is gewijzigd en er een evaluatieverslag is. Een evaluatieverslag voldoet minimaal aan:

  • Gegevens van alle ingevulde evaluatieformulieren
  • Korte (zelf)reflectie van de aanbieder/docent met tips en tops, met opgaaf van maatregelen die kunnen leiden tot verbetering van de activiteit.

Accreditaties die u voor 24 oktober 2022 hebt aangevraagd kunt u niet verlengen. U dient in dat geval een nieuwe aanvraag in.

Presentie doorgeven voor scholingsactiviteiten

Binnen 4 weken nadat de scholingsactiviteit heeft plaatsgevonden voert u in PE-online de presentie in. Hierbij gebruikt u het ID-nummer van de betreffende scholing. Het juist en tijdig invoeren van de presentie is van belang om de fysiotherapeut punten toe te kennen in het register. Het Stappenplan Presentie Invoeren vindt u rechts. 

Wat als uw accreditatieaanvraag is afgewezen?

Het kan voorkomen dat uw accreditatie aanvraag wordt afgewezen. Als u het daar niet mee eens bent kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de secretaris Accreditatie. Dat kan via [email protected] onder vermelding van uw ID-nummer, een afschrift van de beoordeling, een dagtekening en een handtekening. De Accreditatiecommissie zal dan een herbeoordeling van uw aanvraag doen. Hiervan ontvangt u binnen acht weken na de ontvangstbevestiging de uitslag. Het is mogelijk dat de Accreditatiecommissie langer nodig heeft. Daarvan wordt u tijdig in kennis gesteld.

Mocht de Accreditatiecommissie uw aanvraag na een herbeoordeling wederom afwijzen dan heeft u de mogelijkheid een beroepsschrift in te dienen bij de onafhankelijke Beroepscommissie. Dit kunt u doen binnen 6 weken na dagtekening van het besluit op de herbeoordeling, via [email protected]