06 december 2021

Zichtbaarheid/vindbaarheid

Op dit moment wordt in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie alle informatie van zowel individuele fysiotherapeuten als van praktijken onder één dak en in één systeem gebracht.

Dat betekent dat er één bronregistratie voor de beroepsgroep fysiotherapie ontstaat. 
Voor het ontsluiten van informatie voor patiënten en verwijzers, maken we gebruik van die bronregistratie. Die informatie zal nog niet met ingang van 1 januari 2022 ontsloten kunnen worden, omdat er gegevens vanuit de huidige systemen moeten worden overgezet, maar we hopen dat in het eerste kwartaal van 2022 te hebben afgerond.