17 november 2022

Inschrijving Basisregister Praktijkregister Fysiotherapie heropend

De inschrijving voor het Basisregister van het Praktijkregister Fysiotherapie is heropend. Het Praktijkregister is er voor alle praktijken die actief werken aan kwaliteitsontwikkeling. Praktijken die zich in het Basisregister registreren, doen ervaring op met de daarin afgesproken voorwaarden en kunnen in de toekomst deelnemen aan nieuwe ontwikkelpaden en/of zich verder ontwikkelen richting label Keurmerk.

Vanaf 17 november kunnen praktijken zich weer inschrijven in het Basisregister.

Het register is onderdeel van het Praktijkregister Fysiotherapie in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.

Aanmelden voor het Basisregister
Fysiotherapiepraktijken die zich actief met kwaliteitsontwikkeling bezighouden en dit zichtbaar willen maken in het register, nodigen wij uit zich in te schrijven in het Basisregister Fysiotherapie. Deze praktijken committeren zich aan structurele datalevering aan de online database, ondersteunen de principes van het reflecterend leren en houden zich aan de wet- en regelgeving en standaarden van de beroepsgroep.
Met de introductie van het Basisregister (sinds december 2021) is er sprake van een verbreding van de bestaande registratiemogelijkheden voor praktijken, waardoor ruimte wordt geboden om keuzes te maken passend bij de wensen en context van de praktijk.
In het eerste kwartaal van 2023 kunnen de geregistreerde praktijken ook deelnemen aan ontwikkelpaden passend bij de eigen ambities of zich verder ontwikkelen richting label Keurmerk. Heeft u interesse? Meld u dan nu aan in het Basisregister Fysiotherapie.

Aanmelden kan tot en met 31 december 2022!
Staat uw praktijk al geregistreerd als Keurmerk Praktijk? Dan hoeft u niets te doen! Uw registratie wordt automatisch overgenomen in het label Keurmerk van het Praktijkregister Fysiotherapie binnen het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.